Noteikumi un nosacījumi

Latvijas Republikas likumdošana paredz, ka interneta veikala īpašniekam jānorāda preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī tiesības atteikties no līguma. Šādu atteikumu sauc par distances līgumu. (Ministru kabineta noteikumi).

Distances līgums

Šajā interneta veikalā SIA “NN MARKET” piedāvāto preču pārdevējs, reģistrācijas Nr. 40203006826, juridiskā adrese: Baltā iela 44-16, Rīga, Latvija, LV-1055, no vienas puses, turpmāk tekstā – Pārdevējs, un persona, kas iesniedz pasūtījumu, turpmāk tekstā – Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt preces Pircējam saskaņā ar Pircēja pasūtījumu.

Piegādes un maksājumu kārtība

Pircējs, izmantojot šo vietni, pasūtījis preces, norādot preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt samaksu par precēm, norēķinoties Interneta veikalā, vai arī apmaksāt rēķinu, ko Pārdevējs sagatavojis un nosūtījis Pircējam pa e-pastu. Rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi Latvijas teritorijā 5 darba dienu laikā un 10 darba dienu laikā ārpus Latvijas teritorijas, tiklīdz par precēm ir saņemts maksājums.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no to saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam atteikuma vēstuli. Pārdevējs nosūta preču atteikuma veidlapu Pircējam e-pastā pēc Pircēja pieteikuma saņemšanas.

Pircējs apņemas atgriezt preces Pārdevējam 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas. Visus izdevumus, kas radušies saistībā ar precēm, kuras tiek atgrieztas Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot Atteikuma tiesības, ja pasūtītā prece tika sagatavota saskaņā ar Pircēja specifikācijām vai skaidri personalizēta.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta 11.punkts nosaka, ka “Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai”. Pārdevējs patur tiesības atteikties izmantot Atteikuma tiesības vai ieturēt kompensāciju no Pircēja, ja produkts lietošanas laikā ir bojāts, neuzmanīgi rīkojoties ar produktu vai neievērojot norādījumus, ja produktam oriģinālais iepakojums tiek zaudēts vai nopietni bojāts.

Līdzekļi tiks atdoti tādā pašā veidā, kādā tie tika saņemti.

Datu apstrāde

evadot nepieciešamo informāciju, veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņš ir izlasījis un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un piegādāt preces, saskaņā ar Latvijas Republikas prasībām Latvijā. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka paziņojumi, kas saistīti ar Klienta pasūtījuma apstrādi, tiks nosūtīti uz norādīto e-pastu. Pircēja personas dati netiks pārsūtīti trešajām personām un tos neizmantos citiem mērķiem.

Datu drošība

Datu drošību nodrošina autentificējot savienojumu gala punktus un šifrējot pārsūtītos datus, izmantojot SSL (Secure Sockets Layer) šifrēšanas protokolus datu apmaiņai starp tīmekļa serveriem un pārlūkprogrammām. Šī vietne ir aizsargāta ar SSL sertifikātu.